2Obo/19/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.01.2016 11:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
Členovia senátu: JUDr. Beata Miničová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
JUDr. Juraj Gavalčin - SKP úpadcu: Miroslav Soboľ - S a S Slovensko, Košice
c/a
JUDr. Ladislav Kováč, PhD., Košice
o určenie neúčinnosti právneho úkonu