2Obo/17-18/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.03.2017 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
Členovia senátu: JUDr. Beata Miničová,
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
ITALINOX Slovakia, s.r.o., Bratislava
c/a
1/ Katarína Lopušná, Rožňava
2/ Ing. Jaroslav Leštach, Rožňava
o vydanie bezdôvodného obohatenia