2Obo/16/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.06.2016 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
TRIDO, s.r.o., Blansko, Česká republika
c/a
AXO, s.r.o. (predtým: SCHRAMKO spol. s r.o.)Senec
o zaplatenie 10.077,79 eur istiny s príslušenstvom