2Obo/14/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.04.2016 09:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová,
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
SR - Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica, Bratislava
c/a
JUDr. Jana Závodská, SKP - GEOCONSULT a.s. Košice
o určenie právneho dôvodu, výšky a poradia pohľadávky v sume 99,50 eur