2Obo/14/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.11.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beáta MiničováČlenovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
GABANA a. s. v likvidácii, Snina a spol.
c/a
TRANSPETROL, a. s., Bratislava
o uloženie povinnosti a nahradenie prejavu vôle