2Obo/1/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.05.2016 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
Členovia senátu: JUDr. Beata Miničová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
GENARO INVESTMENTS LIMITED, Cyprus
c/a
Mária Schützová, Prešov a spol.
o zaplatenie 41.734,38 eur s príslušenstvom