2Obo/11/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.11.2016 09:45
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
Členovia senátu: JUDr. Beata Miničová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
GENARO INVESTMENTS LIMITED,Limasol,Cyprus
c/a
Július Jusko, Dudince
o zapl. 109.976,43 eur