2Obo/11/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.02.2016 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
VÍNO NITRA, s. r. o., Nitra
c/a
Vinársky závod Pezinok, s. r. o., Pezinok
o určenie neplatnosti dohody o prevode ochrannej známky a iné