2Obo/10/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.11.2016 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
PaedDr. Bruno Salej, cestovná a športová agentúra RIVIERA, Brezová pod Bradlom
c/a
Rudolf Baranec a spol., Banská Bystrica
o zapl. 129.037,71 €