2ObdoV/25/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.01.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
Mrg. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
Ing. Bc. Roman Liščák - súdny exekútor
c/a
Mgr. Patassy - SKPÚ MILADA a spol.