2Obdo/66/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.02.2017 12:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová,
JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
Július Jankovič, Rimavská Sobota
c/a
Ing. Ľubomír Uhnák - SEMAR B. BYSTRICA, Banská Bystrica a spol.
o určenie vlastníckeho práva