2Obdo/66/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.10.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beáta Miničová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
Jozef Tatranský, Ivanka pri Nitre
c/a
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre, Ivanka pri Nitre
o určenie neplatnosti uznesenia