2Obdo/62/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.02.2017 11:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová,
JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
TNS s.r.o., Dubnica nad Váhom
c/a
SB INMART, a.s., Bardejov
o zaplatenie 37 357,55 eur s príslušenstvom