2Obdo/52/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beáta Miničová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
IBEKO, spol. s r.o. v likvidácii, Bratislava
c/a
LikoSpol, a. s., Bratislava
o zaplatenie 6 638,78 eur s príslušenstvom