2Obdo/46/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Verejné pojednávanie
Termín: 27.10.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Krajčovičová
JUDr. Izakovičová


Účastníci:
Viliam Závodský, Za štadiónom 2, Košice
c/a
Pivovary Topvar a.s., Pivovarská 9, Veľk Šariš

o zapl. 1.500 000,-Sk s prísl, v konaní o určenie neúčinnosti právnych úkonov