2Obdo/37/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.12.2015 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
Členovia senátu: JUDr. Beáta Miničová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
PRESTAV Prešov, s. r. o., Prešov
c/a
Centrum jazdeckého športu, s. r. o., Prešov
o 24 518,53 eur s príslušenstvom