2Obdo/18/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.11.2016 10:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
Mgr. Peter Petrovič, Limbach
c/a
Ing. Pavol Daxner, Šamorín
o zaplatenie 42.421,83 Eur s prísl.
TERMÍN ZRUŠENÝ!!!