2Cdo 109/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.02.2012 09:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Švecová
Členovia senátu: JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Marián Sluk


Účastníci:
Magdaléna Obcovičová
c/a
Dušan Švestka a spol