4Sžz/1/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.10.2013 08:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
AT Computer, s. r. o.
c/a
Protimonopolný úrad SR