5 To 4/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 07.11.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
I.Š., § 160a/1,2 Tr.zák.
ZRUŠENÉ