2 To 5/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 22.10.2013 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.O., § 329 ods. 1 Tr. zák.