1 To 7/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 26.03.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
B.S. a spol., § 9 ods. 2, § 247 ods. 1, 3 písm. a/, ods. 4 Tr. zák.