2 To 3/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 22.10.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. M. a spol., § 250 ods. 1,4 Tr. zák. a iné