1 To 8/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 15.01.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
B.A. a spol., § 187 ods. 1 písm. b/, c/, d/, ods. 3 písm. b/, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. a iné
Zrušené