4Sžz/1/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.09.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
AT Computer, s.r.o.
c/a
Protimonopolný úrad SR