4 To 10/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.10.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. J. M. a spol., § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné