10SZa/8/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Verejné pojednávanie
Termín: 13.08.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Md. Ashequr RAZI, Bangladéšska ľudová republika
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina