9Sža/4/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.07.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť Z-2, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Ľubica Filová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Muamet Šerifi
c/a
Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava