1Sžr/84/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.06.2013 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
INVESTMENT PREMIER SLOVAKIA s.r.o. Bratislava a spol.
c/a
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Bratislava