3Sžh/4/2010

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.05.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová PhD.


Účastníci:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
c/a
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Bratislava