27/6/2016


Detail objednávky

Predmet objednávky:Vzorový materiál na vypracovanie internej smernice o verejnom obstarávaní
Hodnota objednaného plnenia:60,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:27.07.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Polónyi
Sídlo:Bratislava
IČO:0
DIČ:0

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:
Funkcia: