3Obo/67/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.05.2013 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Peter Dukes
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Mgr. Ľubomára Kúdelová


Účastníci:
JUDr. Jozef Tarabčák, SKPÚ Peter Liptaj, Spišská Teplica
c/a
GRM INTERNATIONAL EXPORT – IMPORT, s. r. o. Poprad