3Obo/27/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.05.2013 09:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Peter Dukes
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
IC Centrum BA, s. r. o., Bratislava
c/a
JUDr. Marián Janota, Bratislava