2 To 10/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 04.06.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. M. G. a spol., § 250/1,4 Tr. zák. a iné