1 Tdo 8/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 29.05.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.K., § 187 ods. 1,2 pís. a/, ods. 4 písm. c/ Tr. zák. ČR