3Obo/97/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 23.04.2013 09:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Peter Dukes
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
TIP, s. r. o., Banská Bystrica
c/a
JUDr. Ivan Šumichrast, SKPÚ AUTODRUKOS, s. r. o., Zvolen