1 To 15/2007

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 10.05.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
I.G., § 187 ods. 1, 3 písm. b/ Tr. zák.