1MObdoV/10/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2013 12:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Anna marková
JUDr. Darina Ličková
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
Sei Duk Kim, Piešťany
c/a
Róbert Číž a spol.