3Obo/97/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.03.2013 09:20
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Peter Dukes
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
JUDr. TIP, s. r. o., Banská Bystrica
c/a
JUDr. Ivan Šumichrast, SKPÚ AUTODRUKOS,s.r.o., Zvolen