1Sza/2/2013

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.02.2013 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Sergej Alexandrovič Pinčukov
c/a
Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov