8Sž/1/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 21.02.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Markíza-Slovakia, s.r.o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava