4 Obo 101/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.01.2013 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
MURAT, s.r.o., Pezinok
c/a
JUDr. Ján Benčura, Bratislava, SKPÚ HELIAND,
s.r.o., Piešťany