4Sž/20/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.01.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
MAC TV, s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu