5Sž/17/2012

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.12.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Markíza - Slovakia, s. r. o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava