3Obo/97/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 15.01.2013 10:45
Miesto pojednávania:
Predseda senátu: JUDr. Peter Dukes
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
JUDr. TIP, s. r. o., Banská Bystrica
c/a
JUDr. Ivan Šumichrast, SKPÚ AUTODRUKOS, s. r. o., Zvolen