5 Tdo 48/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 24.01.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. M. S., § 277 ods. 1, 2 písm. a/, ods. 3 Tr. zák.