NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

5 To 10/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 20.12.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
P. K., § 14 ods. 1, § 20, § 221 ods. 1, 4 písm. a/ Tr. zák.