1Sžd/18/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 11.12.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Jana Kotrlová
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave