6Sžz/1/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 28.11.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Eva Kunzová

c/a

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave