4 To 3/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 04.12.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. J. M. § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák.